مشخصات بخش کوهپایه

این بخش یکی از قدیمی ترین و گسترده ترین بخش های استان اصفهان و در حاشیه کویر مرکزی ایران واقع شده است. در شرق این بخش، شهرستان نائین و استان یزد، در جنوب، کویر ورزنه، تالاب بین المللی گاوخونی و دریاچه نمک خارا تشکیل شده اند، در شمال، شهرستان اردستان و در غرب شهر اصفهان قرار گرفته است. بنابر آخرین تقسیمات کشوری در سال !!!139 جمعیت بخش کوهپایه حدود 30،000 نفر بوده و دارای 3 شهر (سجزی، کوهپایه، تودشک) به مرکزیت کوهپایه، 4 دهستان (زفره جبل سیستان و تودشک)، و بیش از 750 روستا و مزرعه است.

از آثار و بناهای بجا مانده از دوران مختلف تاریخی می توان قدمت شهر را حداقل به دوران ساسانی نسبت داد، چنانچه ماکسیم سیرو(معمار و باستان شناس فرانسوی 1907-1075)، در کتاب خود شالوده ی بنای مسجد جامع کوهپایه را با توجه به نوع معماری و شواهد تاریخی که در دوره ی صفوی مشاهد نموده، آتشکده ای زرتشتی می خواند. دیگر آثار تاریخی و جاذبه های منطقه شامل آب انبارهای صفوی کوهپایه، بقایای برج و باروی ساسانی شهر، بازار قدیم، کارگاه های عبابافی، قنات ها و باغات، روستای تاریخی قهی، آبگـرم طبیعی ورتون، مزرعه حاج حسن، منطقه کوهستانی جبل و… می باشند.

از عمده مشاغل این منطقه می توان به کشاورزی، دامداری، صنایع دستی اشاره نموده و از محصولات باغات کوهپایه می توان به انار، عناب اشاره نمود.