اتاق خوش نشین

این دسته از اتاق ها بصورت کف خواب بوده و صرفا گنجایش 2 نفر بصورت همزمان را دارند. سرویس بهداشتی و حمام در این اتاق ها خارج از اتاق و به صورت مشترک برای تمامی اتاق ها می باشد.